Cho thuê nhà nguyên căn mặt tiền đường nguyễn hoàng quận 2
 • 70 triệu/tháng
 • 8x20m 1 triệt 3 lầu
 • Phường An Phú, Quận 2
Cho thuê Biệt Thự lớn có Hồ Bơi khu Thảo Điền Quận 2
 • 5000usd/tháng
 • 20x35m 1 hầm 3 lầu
 • Phường Thảo Điền, Quận 2
Cho thuê nhà đường Trần Não, nhà cho thuê quận 2
 • 210 triệu/tháng
 • 15x40m, 1 trệt 3 lầu
 • Phường Bình An, quận 2
Cho thuê nhà đường số 2 Trần Não, phường An Phú, quận 2
 • 35 triệu/tháng
 • 5x15m, 1 trệt 2 lầu
 • Phường An Phú, quận 2
Cho thuê nhà nguyên căn quận 2, cho thuê nhà đường số 20
 • 30 triệu/tháng
 • 5x20m 1 triệt 3 lầu
 • Phường Bình An, Quận 2
Cho thuê biệt thự đẹp khu Thảo Điền Quận 2
 • 2500usd/tháng
 • 10x17m, 1 triệt 2 lầu
 • Phường Thảo Điền, Quận 2
Cho thuê nhà đường 12 phường Bình An quận 2
 • 28 triệu/ tháng
 • 5,9x22m 1 triệt 2 lầu
 • Phường Bình An, Quận 2
Cho thuê nhà đường số 2, Nhà cho thuê quận 2
 • 8500 usd/tháng
 • 7x35m, 1 trệt 4 lầu
 • Phường Bình An, quận 2
Nhà cho thuê quận 2, Cho thuê nhà đường số 5
 • 70 triệu/tháng
 • 5x20m, 1 trệt 3 lầu
 • Phường An Phú, quận 2
Nhà cho thuê đường 20, Cho thuê nhà quận 2
 • 50 triệu/tháng
 • 4x16m, 1 trệt 4 lầu
 • Phường Bình An, quận 2
Nhà cho thuê đường số 9, Cho thuê nhà quận 2
 • 28 triệu/tháng
 • 4.2x20m, 1 trệt 2 lầu
 • Phường Bình An, quận 2
Cho thuê nhà đường Lương Định Của, nhà cho thuê quận 2
 • 100 triệu/tháng
 • 12x22m, 1 trệt 2 lầu
 • Phường An Phú, quận 2
Cho thuê nhà đường Vũ Tông Phan, Nhà cho thuê quận 2
 • 50 triệu/tháng
 • 5x20m, 1 trệt 2 lầu
 • Phường An Phú, quận 2
Nhà cho thuê quận 2, Cho thuê nhà đường Nguyễn Hoàng
 • 45 triệu/tháng
 • 4x17m, 1 hầm 1 trệt 2 lầu
 • Phường An Phú, quận 2
Cho thuê nhà quận 2, Nhà cho thuê đường số 19
 • 34 triệu/tháng
 • 5x20m, 1 trệt 3 lầu
 • Phường An Phú, quận 2
Nhà cho thuê quận 2, Cho thuê nhà đường số 19
 • 45 triệu/tháng
 • 5x20m, 1 trệt 3 lầu
 • Phường An Phú, quận 2
Cho thuê nhà quận 2, Nhà cho thuê đường số 19
 • 40 triệu/tháng
 • 4x25m, 1 trệt 1 lửng 3 lầu
 • Phường Bình An, quận 2
Cho thuê nhà đường số 5, nhà cho thuê quận 2
 • 75 triệu/tháng
 • 5x20m, 1 trệt 3 lầu
 • Phường An Phú, quận 2
Nhà cho thuê quận 2, Cho thuê nhà đường Quốc Hương
 • 80 triệu/tháng
 • 7x15m, 1 trệt
 • Phường Thảo Điền, quận 2
Cho thuê nhà mặt tiền đường Quốc Hương, Nhà cho thuê quận 2
 • 40 triệu/tháng
 • 4.5x17m, 1 trệt 1 lầu
 • Phường Thảo Điền, quận 2
Cho thuê nhà đường Nguyễn Văn Hưởng, nhà cho thuê quận 2
 • 50 triệu/tháng
 • 4x27m, 1 trệt
 • Phường Thảo Điền, quận 2
Cho thuê nhà đường số 18, nhà cho thuê quận 2
 • 25 triệu/tháng
 • 7x18m, 1 trệt
 • Phường Bình An, quận 2
Nhà cho thuê đường Nguyễn Quý Đức, Cho thuê nhà quận 2
 • 50 triệu/tháng
 • 5x20m, 1 trệt 2 lầu
 • Phường An Phú, quận 2
Cho thuê nhà quận 2, nhà cho thuê mặt tiền đường Vũ Tông Phan
 • 90 triệu/tháng
 • 5x20m, 1 hầm 1 trệt 3 lầu
 • Phường Bình An, quận 2
Nhà cho thuê quận 2, cho thuê nhà đường Vũ Tông Phan
 • 52 triệu/tháng
 • 5x20m, 1 trệt 2 lầu
 • Phường An Phú, quận 2
Cho thuê nhà quận 2, nhà cho thuê đường Lương Định Của
 • 100 triệu/tháng
 • 6x23m, 1 trệt 2 lầu
 • Phường Bình Khánh, quận 2
Nhà cho thuê quận 2, cho thuê nhà đường Lương Định Của
 • 40 triệu/tháng
 • 4x13m, 1 trệt 2 lầu
 • Phường Bình Khánh, quận 2
Cho thuê nhà đường Lương Định Của, nhà cho thuê quận 2
 • 25 triệu/tháng
 • 4.5x17m, 1 trệt 1 lầu
 • Phường Bình Khánh, quận 2
Cho thuê nhà đường Trần Não, nhà cho thuê quận 2
 • 70 triệu/tháng
 • 5x25m, 1 trệt 2 lầu
 • Phường Bình An, quận 2
Cho thuê nhà quận 2, Nhà cho thuê mặt tiền đường số 19
 • 35 triệu/tháng
 • 4x13m, 1 trệt 4 lầu
 • Phường Bình An, quận 2

Hồ Chí Minh